JUDr. Karol Šiška sa zúčastní na Arbitration Conference 2017

5
apríl 2017

JUDr. Karol Šiška sa zúčastní na Arbitration Conference 2017, ako prednášajúci s témou Aktuálne výzvy rozhodcovského konania na Slovensku, ktorú usporiadala Americká obchodná komora v Slovenskej Republike a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2017 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. v Amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2. poschodie historickej budovy na Šafárikovom nám. ).